П.З.У.Поликлиника Др.Ѓоше П.З.У.Поликлиника Др.Ѓоше


Detail ImgП.З.У.Поликлиника Др.Ѓоше отпочна со работа од Септември 1994,како ординација по општа медицина, со двајца лекари и две медицински сестри. Во 1997 во склоп на П.З.У. отпочна со работа и првиот приватен дијагностички центар во градот со еден лекар специјалист по радио и ехо дијагностика ,рентген техничар и медицинска сестра. За реализација на нашите планови во однос на проширување на дејноста, како и за потребите на кадровската доекипираност испративме двајца млади лекари на специјализација по радио и ехо дијагностика и општа хирургија...Види статистика


Слични сајтови

Категории