logo


Наш избор на сајтови

Мрежа за рурален развој на РМ

Mreza za ruralen razvoj na RM Веб Адресар Сојузот на граѓански здруженија „Мрежа за рурален развој на Република Македонија“ – „МРР на РМ“, се Повеќе »

Биро за развој на образованието

Biro za razvoj na obrazovanieto Веб Адресар Стручните работници во Заводот имале надлежности да присуствуваат на наставата, да се грижат за Повеќе »

Агенција за поддршка на претприемништвото на РМ

Agencija za poddrska na pretpriemnistvoto na RM Веб Адресар Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за Повеќе »

Општина Зрновци

Opstina Zrnovci Веб Адресар Преку кањонот на реката Зрновка, археолошкиот локалитет Моробиздон, како и повеќето цркви и Повеќе »


Наши Партнери
© 2014 Веб Адресар